fbpx

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας grecvoyage.gr, στο εξής Grec Voyage. Η πρόσβαση και χρήση της Grec Voyage προΰποθέτει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε.
Η Grec Voyage ανήκει στην εταιρεία ….., στο εξής Εταιρία, η οποία τη διαχειρίζεται, και η οποία δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακαλούμε να διαβάζετε τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα Όρους Χρήσης προκειμένου να διαπιστώνετε ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτούς. Η εξακολούθηση της πρόσβασης και χρήσης της Grec Voyage, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης της Grec Voyage, οφείλετε να μην κάνετε χρηση των υπηρεσιιών της και του περιεχομένου της.
1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ως περιεχόμενο της Grec Voyage εννοούνται, χωρίς περιορισμό, όλα τα αναρτημένα σε αυτην κείμενα, αναφορές, πληροφορίες, σχέδια, εικονογραφήσεις, καθώς και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που παράγονται από την εταιρία και φέρουν τα ανάλογα διακριτικά ή αναφορές, τα γραφιστικά στοιχεία και οι λογισμικές εφαρμογές.
Το περιεχόμενο της Grec Voyage αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας, καθώς και τρίτων, συνεργατών και φορέων, από τους οποίους η εταιρία έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων.
2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η προσωπική χρήση του περιεχομένου της Grec Voyage και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Κατ’ επέκτασιν, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου, περίληψης, διασκευής ή παράφρασης του περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή έργων που βασίζονται στο περιεχόμενο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της εταιρίας.
3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο της Grec Voyage έχει καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Grec Voyage καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που προβάλλει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με ακρίβεια, σαφήνεια και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της Grec Voyage, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Περαιτέρω, η εταιρία δεν εγγυάται ότι η Grec Voyage ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στον χρήστη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Grec Voyage υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία του Ατόμου από την Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
α) Προσωπικά Δεδομένα
Για την εγγραφή του χρήστη στη λίστα αλληλογραφίας (mailing list) των ενημερωτικών δελτίων της Grec Voyage (newsletters) ζητείται μόνο το email του (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας), το οποίο ο χρήστης παρέχει οικειοθελώς. Η Grec Voyage μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς για θέματα που αφορούν στις δραστηριότητές της, στο περιεχόμενο της και για την προβολή διαφημίσεων.
Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει η Grec Voyage.
Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του στη λίστα αλληλογραφίας της Grec Voyage, μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή. Ο σύνδεσμος για τη διαγραφή βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται από την Grec Voyage.
β) Σύνδεσμοι
Η Grec Voyage περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των οποίων δεν ελέγχει. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.
γ) Cookies 
Η Grec Voyage χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία της και για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας, τη σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Χρήσης Cookies της Grec Voyage εδώ.
4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης της Grec Voyage, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της Grec Voyage και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Καλαμάτας.
Αναθεώρηση Όρων Χρήσως
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και διορθώσεων στην παρούσα δήλωση Όρων Χρήσως ανά πάσα στιγμή.
© 2020 Εταιρία. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.