fbpx

Οροι διαγωνισμου Instagram Giveaway Δωρεάν 1 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 Box

1.Αντικείμενο τουΔιαγωνισμού. H Grec Voyage  (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “ Giveaway Δωρεάν Διαμονή” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου Grec Voyage,  https://www.instagram.com/grecvoyage (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και  (δ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/05/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 01/06/2021, ώρα 11:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι χρήστες καλούνται α) να ακολουθήσουν το λογαριασμό instagram @grecvoyage, β) να ακολουθήσουν το λογαριασμό instagram @mytagathon και γ) να κάνουν αναφορά σε 2 φίλους τους με Instagram Comment προκειμένου να μπουν στην κλήρωση και να διεκδικήσουν Δωρεάν 1 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 Box από την Tagathon.

Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, ωστόσο για την κλήρωση κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθεί 1 νικητής ο οποίος θα κερδίσει Δωρεάν 1 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 Box από την Tagathon. Το κουτί περιλαμβάνει διαφορετικές γλυκές επιλογές της εταιρία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει εδώ ➛ https://tagathon.com/product/spring-profusion/

Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

*Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για οδηγίες για την παραλαβή του δώρου του.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού καθώς και 3 αναπληρωματικοί νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 02/06/2021 (την επόμενη μέρα από τη λήξη του Διαγωνισμού) στα γραφεία του Διοργανωτή και ώρα 11.00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου  θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. H ανάρτηση και επικοινωνία των νικητών θα γίνει την ίδια ημέρα με post και Story στο λογαριασμό instagram και facebook του Διοργανωτή.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και ο νικητής θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή για τη διαδικασία εξαργύρωσης του δώρου που κέρδισε. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάδειξη του νικητή, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα / νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο www.grecvoyage.gr

11. Προσωπικά Δεδομένα.Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν instagram name. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το Διοργανωτή διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την παράδοση σε αυτούς των δώρων και στη συνέχεια καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με το Διοργανωτή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης των νικητών, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για την τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να καλέσει το Διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στο site www.grecvoyage.gr .

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου.

12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο   Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Καλαμάτας.

14. Αποδοχή των όρων.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.